نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۹۶ مورد.
آگهی فروش

تجهیزات پزشکی

قیمت (تومان):

مشاهده آگهی
آگهی فروش

تجهیزات پزشکی

قیمت (تومان):

مشاهده آگهی
آگهی فروش

تجهیزات پزشکی

قیمت (تومان):

مشاهده آگهی
آگهی فروش

تجهیزات پزشکی

قیمت (تومان):

مشاهده آگهی
آگهی فروش

تجهیزات پزشکی

قیمت (تومان):

مشاهده آگهی
آگهی فروش

تجهیزات پزشکی

قیمت (تومان):

مشاهده آگهی
آگهی فروش

تجهیزات پزشکی

قیمت (تومان):

مشاهده آگهی
آگهی فروش

سامانه مدیریت کلاستر

قیمت (تومان):

مشاهده آگهی
آگهی فروش

PT-SCAN اسکنر فشار کف پا

قیمت (تومان): از ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

مشاهده آگهی
آگهی فروش

PT-3D Scanner اسکنر سه بعدی کل پا

قیمت (تومان): از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

مشاهده آگهی
آگهی فروش

نرم افزار طراحی کفی + PT-CNC دستگاه تراش کفی

قیمت (تومان): تا ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مشاهده آگهی
آگهی فروش

PT-Plantar اسکنر سه بعدی کف پا

قیمت (تومان): از ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴,۰۰۰,۰۰۰

مشاهده آگهی