حضور در پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز

حضور در پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز

تاریخ: ۱۱:۳۰ ۹۶/۰۹/۲۰

حضور در نمایشگاه ربع رشیدی به دعوت برگزار کنندگان نمایشگاه در تبریز