حضور در نمایشگاه صنایع هوایی تهران

حضور در نمایشگاه صنایع هوایی تهران

تاریخ: ۱۱:۳۴ ۹۶/۰۹/۲۰

حضور در نمایشگاه صنایع هوایی تهران و تشریح فعالیت های شبکه هم آوری به بازدید کنندگان و شرکت ها